Nước uống Vitality - Sản xuất theo TC CHLB Đức
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHẠM
15 đường HT 26, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (00848)54019077 – Tel / Fax : (00848)54019039 – Website : www.dr-pham.com